GRADO EN INGENIERÍA QUÍMICA - GUÍAS DOCENTES 2009-10

Primer Curso

Cód.

Asignatura

ECTS (T/P)

Per. lectivo

Carácter

801536

CIENCIA DE MATERIALES

6 (6/-)

1er Sem.

OB

801532

ESTADÍSTICA APLICADA

6 (6/-)

2º Sem.

MBCS

801533

FÍSICA

9 (8/1)

Anual

MBC

801537

FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA QUÍMICA

9 (9/-)

Anual

OB

801535

INFORMÁTICA APLICADA

6 (6/-)

1er Sem.

MBI

801530

MATEMÁTICAS I

9 (9/-)

Anual

MBI

801534

ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

6 (6/-)

2º Sem.

MBI

801531

QUÍMICA BÁSICA

9 (6/3)

Anual

MBI

 

Segundo Curso

Cód.

Asignatura

ECTS (T/P)

Per. lectivo

Carácter

801539

EXPRESIÓN GRÁFICA APLICADA

6 (6/-)

2º Sem.

MBI

801544

INTRODUCCIÓN A LA BIOQUÍMICA

3 (3/-)

2º Sem.

OB

801538

MATEMÁTICAS II

9 (9/-)

1er Sem.

MBI

801542

MECÁNICA DE FLUIDOS

9 (7/2)

2º Sem.

OB

801543

QUÍMICA ANALÍTICA

9 (6/3)

1er Sem.

OB

801545

QUÍMICA ORGÁNICA

9 (7/2)

Anual

OB

801541

TERMODINÁMICA APLICADA

6 (6/-)

2º Sem.

OB

801540

TERMODINÁMICA Y CINÉTICA QUÍMICA

9 (8/1)

1er Sem.

OB